اولین همراه

اولین همراه

اولین همراه

بخش اخبار

آرشیو

۴۸ درصد از دارایی بانک های بورسی غیر مولد است


خبر جدید زیر رو بخونید: حدود ۴۸ درصد از دارایی بانک ها که بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است غیرمولد محسوب می شود که عمدتا شامل مطالبات از دولت با سهم حدود ۱۹ درصدی، مطالبات غیر جاری با سهم حدود ۲۰ درصدی و دارایی ملکی به سهم حدود ۸ درصدی می باشد که توان […]

بخش موزیک و دانلود آهنگ

آرشیو