اولین همراه

اولین همراه

اولین همراه

بخش اخبار

آرشیو

تصاویر/ حکم شلاق در ملاءعام در اندونزی


خبر جدید زیر رو بخونید: جوانی که به حکم قاضی شریعت در اندونزی می بایست در ملاءعام شلاق می خورد در حین اجرای حکم از حال رفت. اولین همراه| جوانی که به حکم قاضی شریعت در اندونزی می بایست در ملاءعام شلاق می خورد در حین اجرای حکم از حال رفت. به گزارش اولین همراه، باندا آچه […]