اولین همراه

اولین همراه

اولین همراه

بخش اخبار

آرشیو

اصغر فرهادی و شهرام ناظری کنارِ هم


خبر جدید زیر رو بخونید: حافظ ناظری، دریافت جایزه اسکار توسط اصغر فرهادی را با انتشار عکس یادگاری خود و پدرش در کنار این کارگردان تبریک گفت. حافظ ناظری، دریافت جایزه اسکار توسط اصغر فرهادی را با انتشار عکس یادگاری خود و پدرش در کنار این کارگردان تبریک گفت. حافظ ناظری عکسی از پدرش و […]