جایگاه احزاب سیاسی در حکمرانی خوب شهری و انتخابات شورای شهر

اولین همراه

جایگاه احزاب سیاسی در حکمرانی خوب شهری و انتخابات شورای شهر

خبر جدید زیر رو بخونید:

محسن گلپایگانی – نائب رئیس شاخه فرهنگیان حزب اولین همراه

عملکرد نامطلوب مدیریت شهری تهران و افت وضعیت کیفیت زندگی شهری در شهر تهران در سال های اخیر تغییر رفتار سیاسی مردم را بدنبال داشته، به طوریکه ایده حکمرانی خوب شهری را در بین شهروندان را بدنبال داشته است. اگر در گذشته این رویکرد در بین نخبگان و متخصصان حوزه های علمی جامعه شناسی شهری، اقتصاد شهری، جغرافیای شهری و … مطرح بوده است، لکن امروزه این ایده در بین عامه مردم مطرح شده است.

حکمرانی خوب را می توان چنین تعریف کرد: «فرآیند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان های جامعه مدنی و رعایت اصول «شفافیت» پاسخگویی و اثربخشی «به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه به تحقق عدالت و امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود.» ایده حکمرانی خوب شهری در اصطلاح به معنی افزایش کارآمدی نظام مدیریت شهری  برای اداره امور شهر برگرفته از اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل بوده و امروزه ابعاد جهانی یافته است. مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسولیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، عدالت و انصاف، انعطاف پذیری و پاسخگویی از عمده شاخص های حکمرانی خوب به حساب می آیند.

 حکمروایی خوب شهری اهدافی چون : 

۱ – تأمین توسعه‌ی پایدار ۲ – عدالت اجتماعی و ۳ – مدیریت مشارکتی را با تأکید بر جامعه مدنی، دمکراسی، ارزش‌های بومی و محلی و اعتقاد به خرد جمعی دنبال نمود. به این ترتیب  بین حکمروایی خوب شهری، توسعه پایدار شهری و کیفیت زندگی شهری رابطه‌ی بسیار محکم و علت و معلولی برقرار است، که بهبود و تحقق یکی منجر به بهبود دو دیگر می ‌شود. با توجه به نقش دولت و حاکمیت در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه پایدار، می‌توان گفت، کیفیت زندگی شهری نتیجه‌ی و محصول توسعه پایدار شهری است. توسعه‌ی که هم در بعد اقتصادی شکوفایی و بالندگی و استفاده بهینه از منابع زیستی را به دنبال دارد و هم در بعد اجتماعی مشارکت و اجماع همگانی و عدالت در توزیع منابع و امکانات برای کلیه شهروندان را تضمین می کند. ضمن اینکه شرایط بهره‌مندی نسل های آتی از منابع زیستی را فراهم می‌کند. از سوی دیگر توسعه‌ی پایدار شهری هم خود محصول و نتیجه حکمروایی خوب شهری است. بالاترين هدف حکمروایی خوب شهری، بهبود كيفيت زندگي و ارتقاء سطح خوشبختي و رضایتمندی شهروندان است. نتیجه شاخص های حکمرانی خوب شهری، حوزه های شهروندی و مشاركت شهروندان در امور شهری را می توان به انتخاب مدیران شهری، شناسایی و اولویت بندی نیازها، برنامه ریزی برای رفع یا تامین نیازها، مشاركت در اجرا و نظارت و پاسخگویی نهادینه و برنامه ریزی شده تقسیم كرد.

بنا بر این تحقق حکمروایی خوب شهری جز از طریق افزایش مشاركت شهروندان در  اصلاح ساختار مدیریت شهری تحقق رویكرد شهروند مداری در مدیریت شهری تهران مستلزم ، اصلاح ساختار مدیریت شهری و عینیت بخشی به مشاركت شهروندان از طریق  انتخاب متخصصان و افراد شایسته اعضای شورای شهر، حداقل در تعیین و اولویت بندی نیازهای شهروندان، تهیه و طرح ها و برنامه های توسعه شهری، اطلاع رسانی طرح ها و برنامه های توسعه شهری، نظارت در اجرای طرح ها، برنامه ها و پروژه ها و پاسخگویی مدیران شهری میسر نمی باشد. که پاسخگویی به این امور با حکمرانی مطلوب شهری امکانپذیر می باشد. در حکمرانی خوب شهری برای تصمیم‌گیری و اجرا که در آن مشارکت اجتماعی و اجماع کلیه ذینفعان و تعامل بهینه بین آنها و عدالت در توزیع منابع و حقوق و اختیارات بین کلیه کنش‌گران و عاملان شهری جزء اصول محوری است و بر دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات، نظارت و پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان به شهروندان تأکید می‌شود.

  در کشـور ما که برای ادارۀ شهر از سازوکار، شورای شهر استفاده می شود ، شهروندان، نهادهای مدنی و به ویژه احزاب سیاسی از جایگاهی ویژه و ارزشمند در تعیین سیاست ها، برنامه ها و هدایت مسیر آیندۀ شهر برخوردارند و می توانند با شناخت نیازها و خـواسته های شهروندان، داده های مفیدی برای ترسیم ویژگی های اصلی جامعۀ شـهری، سـیاست گذاری و برنامه ریزی واقع بینانه و نقد ساختارها و روش های موجود فراهم آورد. بنا بر این یکی از مهمترین شاخص های حکمرانی خوب شهری در ایران، عملکرد شوراهای اسلامی شهر ها در دوران مسئولیت آنان است که می بایست برای خدمت هر چه بیشتر و کارشناسانه‌تر به شهروندان رویکردهای کاملاً تخصصی به موضوعات شهری و شهروندی داشته باشند، بدیهی است، اگر منتخبین شوراها از مدیریت و برنامه ریزی شهری بی‌اطلاع و به اندازه کافی آگاهی و بصیرت نسبت به مسائل شهری نداشته باشند و فاقد تحصیلات و تخصّص لازم باشند نتیجه مطلوبی را بدنبال نخواهد داشت. از این رو نهادهای مدنی به ویژه احزاب سیاسی می بایست با  ارائه برنامه های اداره شهر و معرفی افراد متخصص و کارامد، در برنامه ها و سیاست های پیش رو تمام توان خود را برای تحقق حکمرانی خوب شهری و مشارکت هر چه بیشتر به ویژه در انتخابات پیش رو  بکارگیرند. در زمان انتخابات، افراد و گروه های سیاسی رقـیب تلاش می کنند تا از منظر خود، مهم ترین نیازها و خواسته های شهروندان را در قالب برنامه ها و شعارهای سیاسی در معرض داوری و انتخاب مردم قرار دهـند. حزب اولین همراه با ارائه طرح و برنامه راهبردی برای اداره کلانشهر تهران به عنوان اولین حزب سیاسی دارای برنامه با معرفی این برنامه راهبردی و معرفی کاندیداهای نخبه و متخصص می تواند پیشرو و مدلی برای سایر احزاب باشد.

جایگاه احزاب سیاسی در حکمرانی خوب شهری و انتخابات شورای شهر از سایت های مرجع دیگر در اولین همراه منتشر شده است
[ad_1]

مطالب مشابه